http://herstelderepubliek.wordpress.com

blue blood or red blood???

Vandaag – 77 jaar geleden….

…. is de basis gelegd voor het huidige wanstaltige gedrocht “koninklijke familie”.

Benno_SMOMDe dynastie van de verarmde crypto-katholiek Bernhard Zur Lippe B. werd opgestart door in het huwelijk te treden met “prinses” Juliana, de vermeende dochter van Paulien de Ranitz, beter bekend als koningin Wilhelmina. Door dit huwelijk is onder de valse naam “Van Oranje Nassau” een nieuwe dynastieke erf-familie opgefokt door een door Nazi-Duitsland geparachuteerde Duitse nep-prins en een geadopteerd burgermeisje met NSB-neigingen uit Soest. De vier officiële dochters zijn daarvan het nog levende bewijs.

Soevereine Miltaire Orde van Malta – Bernhard was dus gewoon rooms-katholiek

Dat huwelijk op 7 januari 1937 had nogal wat voeten in aarde. In de historische archieven van Gerard de Boer lezen we, voorafgaand door een voorwoord, het onderstaande verhaal. Het vasthouden aan principes is dodelijk voor je carrière – maar dat wist u al. Wat u misschien nog niet helemaal scherp had is de reden waarom mensen met principes zoals de dirigent van het Residentie-orkest heel wat meer respect afdwingen als zijn opvolger van de Marinierskapel.

“Op 5 januari 1937 wordt er in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag een galaconcert gegeven ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard dat op 7 januari 1937 zal plaatsvinden. Naast het Wilhelmus en het Deutschlandlied zal er die avond pertinent ook het Nationaal-Socialistische Horst Wessel-lied gespeeld moeten worden.
De dirigent Peter van Anrooy en 25 leden van zijn orkest weigeren principieel dit laatste lied te spelen. Koningin Wilhelmina is furieus en laat onmiddellijk Van Anrooy  vervangen door de dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel die wèl bereid is het Horst Wessellied te dirigeren.
Op last van koningin Wilhelmina werd Peter van Anrooy daarna op staande voet ontslagen als Harer Majesteits vaste dirigent bij koninklijke concerten.”

Hier het artikel: http://gerard45.bloggertje.nl/note/14212/over-koningin-wilhelmina-en-het-horst.html

En hier de tekst: http://nl.wikipedia.org/wiki/Horst-Wessel-Lied

~

Wat deze Zur Lippe B. dynastie voor gevolgen voor dit land heeft gehad is bijna met geen pen te beschrijven. Het is ongekend hoe veel slechtheid er in één mensenleven kan worden geperst. Het is nog veel erger, hoe tot op de huidige dag criminele activiteiten worden afgedaan als “het is al zo lang geleden” en dat het  ondeugende “kwajongensstreken” zouden zijn geweest. Waar houden ze een normaal denkend mens voor? Nederlanders WILLEN de werkelijkheid blijkbaar (nog even) niet onder ogen zien, omdat ze (allang) drommelsgoed weten hoe absurd die werkelijkheid in feite is.

Een Hitler-Duitsland erfenis

Maar we zitten hier dus met een nog door Hitler-Duitsland geïnstalleerde dynastie, die alle slechte eigenschappen van de mens in zich heeft. De criminele leden van een willekeurige Italiaans-Amerikaanse maffia-familie zijn heilige boontjes vergeleken met dit uitschot. Door gestolen rijkdom worden ze afgeschermd door ontelbare constructies, waarvan de meeste het daglicht niet kunnen verdragen. Ze worden nota bene in de eerste plaats beschermd door ONS, de belastingbetalers. Ze worden beschermd door de rijke kartel-families met het hoofdkwartier in London City. Ze worden beschermd door geschiedvervalsers en sprookjesboekschrijvers. Ze worden beschermd door valse voorlichting, geheime diensten, de complete politiek, door de strijdkrachten, door het ambtenarenkorps, door de rechterlijke macht. Ze worden beschermd door lintjesregens, gekraakte paleizen en een compleet bataljon aan boekhouders en adviseurs, omdat ze zelf NIETS kunnen. Ze worden bovenal beschermd door de zwaar criminele onderwereld, waarbij we geen onderscheid meer behoeven te maken tussen maffia-bendes en sectarische genootschappen.  Ze worden beschermd door hun financiële constructies, hun (buitenlandse) aandelen, hun belastingvrijstelling en -ontduiking. Door het gore door deze lui verordonneerde “volkslied” te zingen, vereren we criminele uitvreters, die normaal gesproken een straf moeten uitzittenwerken.

ALLES wat integere en normaal denkende mensen tegen de borst stuit is verenigd in dit frauderende zootje nietsnutten, charlatans, oplichters, deserteurs, volksverraders, overspeligen en uitvreters.

Dag 252 van de “regering van amsberg II (2013-2015)” is vandaag ingegaan. Het heeft ons al tweehonderd miljoen gekost, er is NIETS voor terug gekomen, helemaal NIETS. Leeghoofden kúnnen ook niet leveren, leeghoofden kunnen alleen maar parasiteren. Dat loont heel wat beter dan noeste arbeid.

Slechts 5% van de Nederlanders wil voor deze verzameling onwettige bastaarden BETALEN. Dat betekent dus voor de snelle rekenaar, dat 95% NIETS wil betalen. Dat betekent ook, dat er geen draagvlak bestaat voor een “koningshuis”. Dat betekent dus tenslotte dat ze moeten worden weggetrapt, maar niet te ver, we moeten nog even afrekenen.

Op 7 januari 1937 klonk het Horst Wessel lied van Hitler-Duitsland. Op 13 MEI 1940 deserteerden deze helden op sokken en is Nederland opgeheven. De inwoners van dit stukje grondgebied denken dat dit land áf is, klaar om in de ondemocratische EU Heilstaat te worden geschoven. Maar tweederde wil niet als deelstaat in de EU opgaan, met wetten die elder worden gedicteerd, 95% wil geen cent spenderen aan deze miljardairskliek en maar liefst  driekwart van de mensen wil een republiek naar Zwitsers model. En tóch gaat morgen gewoon dag 253 van deze “regering”  in.

De Zur Lippe Biesterfeld dynastie is onwettig en moet uit de macht worden gezet. Ze hoeven al niety eens meer te bewijzen dat het echte onversneden Oranjes zijn en dat ze van koning Willem I afstammen. Want dat kunnen ze niet bewijzen. Ze gaan de eer ook niet aan zichzelf houden, want van “eer” hebben dit soort patjepeëers nog nooit gehoord. Alles rond deze kliek draait op een “omerta” op straffe van een banvloek of de brandstapel.

Tolereren van criminelen

Dus, Nederlanders, wij worden hier “geregeerd” door een fascistische Zur Lippe Biesterfeld dynastie, die het land heeft overgedragen in ruil voor rijkdom, macht en het stadhouderschap. Niemand heeft erover kunnen stemmen, het is zo onwettig als je maar kunt bedenken. We willen zelf bepalen wie hier “regeert” en niet het lot mag dat bepalen. Ze moeten verdwijnen, ze weten dat donders goed. Daarom wordt er zo’n  onwezenlijke haast gemaakt met het inschuiven van een opgedeeld Nederland in de Europese Unie.  KABINET 68 is een ongekozen landverradersvereniging, die het vuile en geniepige werk moet doen. Maar het tolereren van criminelen maakt van een onnozele onschuldige toch ook een crimineel.

Nederlanders moeten hun stem niet weggeven, ook niet aan windvanen als Wilders met zijn anti-EU geleuter. Niet stemmen maar staken is de oplossing. Stoppen met betalen. Opeisen van ons originele geboortebewijs. Afsluiten van bi-laterale contracten. Terugdraaien van EU-afspraken, referenda invoeren, alles kiezen wat er maar te kiezen valt. Nederlanders zijn inmiddels sufgewiegd en denken dat het niet anders kan. Maar dit land is van ONS, niet van Brussel, het Vaticaan, London City Temple of Washington D.C.

Het klinkt misschien allemaal eenvoudig, maar o wee, als je er over begint – Leyden is in Last. Dan gaat de Inquisitie (de zogenaamde rechterlijke macht)  accelereren en worden er overuren gedraaid. Dan gaat de beuk erin en worden gevangenissen te klein.  Maar de realiteit is nu dat we worden gedwongen naar de pijpen te dansen van een door Hitler-Duitsland geparachuteerde intens criminele zetbazen-familie. Niet gekozen, ongewenst, incompetent en compleet overbodig. WEG ermee!

Mensen met principes hebben we nodig – ze zijn er echt nog wel. We moeten ze alleen nog “activeren”, omdat ze menen alleen te staan. Het is anders, geheel anders, zoals we hebben geconcludeerd.

Herstel de Republiek